Choroby paznokci

Paznokcie, podobnie jak włosy, gruczoły łojowe i potowe, są przydatkami skóry. Paznokieć jest swego rodzaju podporą i przy dotyku lub ucisku umożliwia dokładniejsze wyczuwanie. Paznokcie, podobnie jak cały organizm narażone są na wiele chorób. Stany patologiczne organizmu mogą więc wpływa na zaburzenia wzrostu paznokcia oraz ich zniekształcenia. W różnych chorobach ogólnoustrojowych płytki paznokciowe mogą przybierać charakterystyczny dla danej choroby kształt i wygląd. Oprócz wtórnych zmian płytek odróżnia się zmiany pierwotne, które stanowią ważny problem kosmetyczny. Leczenie ich jest trudne, a często wręcz niemożliwe. Czasami trzeba nawet dokonać chirurgicznego usunięcia chorej płytki.

Kosmetyczne wady płytek i wałów paznokciowych
Wady płytek i wałów paznokciowych
Sposoby korekcji
Bruzdowanie paznokci podłużne i poprzeczne
Usunąć przyczynę, jeżeli jest to możliwe, stosować olejki regenerujące płytki paznokciowe; wada ta często występuje razem z rozdwajaniem się płytek
Łamliwość paznokci
Utrzymywanie rąk w stanie suchym, piłowanie paznokci pilnikami niemetalowymi, używanie odżywek i lakierów utrwalających
Oddzielenie się płytki paznokciowej
Usunąć przyczynę, stosować środki odkażające
Przerost płytki paznokciowej
Leczenie chirurgiczne lub zachowawcze polegające na ścienianiu paznokcia i jego szlifowaniu
Zaklęśnięcie płytki paznokciowej
Leczenie przyczynowe; podaje się też preparaty żelaza, wyciągi z wątroby, witaminy z grupy B
Zanik płytki paznokciowej
Najczęściej wada genetyczna; wymaga konsultacji z lekarzem
Zmiany zabarwienia paznokci
Usunąć przyczynę

Zmiany w paznokciach mogą: Mieć charakter wrodzony, towarzyszyć chorobom skóry, występować w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, być wywołane przez czynniki miejscowe, powstawać na skutek zaburzeń troficznych, w tym wyniku niedoboru witamin. Paznokcie bardzo często atakuje łuszczyca. Często są to paznokcie naparstkowe, z punktowymi wgłębienieniami w płytce paznokciowej wielkości główki szpilki. Łuszczyca umiejscowiona pod płytką paznokciową prześwituje przez nią przypominając wyglądem olejową plamę. Jeżeli zaatakowane są jednocześnie macierz i łożysko paznokcia, powoduje to jego niszczenie – paznokcie są pobrużdżone, zgrubiałe, metalowe, kruche i żółtawe. Tworzy się tylko luźny, niepełny materiał paznokciowy, czego wynikiem są tzw. paznokcie okruchowe. Właściwe choroby płytek paznokciowych spotyka się dość rzadko, stanowią one jednak istotny problem kosmetyczny. Leczenie ich jest trudne, a często wręcz niemożliwe. Czasami trzeba uciekać się do chirurgicznego usunięcia chorej płytki. Szponowatość paznokci polega na zmianach przerostowo-zniekształcających płytki. Pod wpływem różnorodnych czynników dochodzi do nadmiernego wzrostu i zgrubienia płytki, która przerasta daleko policzek paznokciowy, wykazuje nieprawidłowy kształt i kierunek wzrostu. Leczenie polega na całkowitym chirurgicznym usunięciu paznokcia z następowym naświetleniem łożyska promieniami X. Złuszczenie płytki paznokciowej lub odpadnięcie płytki polega na oddzieleniu się powierzchniowej warstwy płytki, które rozpoczyna się u wolnego brzegu w kierunku do nasady, obejmując w stosunkowo szybkim czasie cały paznokieć. Ta powierzchowna warstwa następnie, odsłaniając łożysko pokryte resztkami rozwłóknionej i rozpulchnionej płytki. Zmiany takie, występujące na wszystkich lub większości paznokci, obserwowano w przebiegu różnych chorób zakaźnych, chorób gruczołów wewnętrznego wydzielania, w niektórych chorobach skóry. Oddzielenie się płytki paznokciowej polega na występowaniu, również od wolnego brzegu, w pobliżu wału paznokciowego szczeliny równoległej do powierzchni płytki. Szczelina ta, pozostając w samym miąższu płytki, rozdziela ją na dwie części. Część zewnętrzna płytki zwykle nie wykazuje większych zmian, powierzchnia jej jest gładka, spoistość prawidłowa, jedynie zabarwienie odbiega od właściwego i jest popielato brunatne. Łamliwość paznokci jest zwykle wyrazem zaburzeń odżywczych, występujących u osób starszych i ciężkich chorobach. Zanik płytki paznokciowej polega na ścieńczeniu płytki, zmniejszeniu jej wymiaru i prawidłowej spoistości. Bielactwo paznokci. Zwykle zmiany występują u kobiet. Układ zmian może być punktowy, linijny lub zajęte mogą być całe płytki.


Ciekawe tematy dyskusji na forum:


kontakt | Zobacz inne strony dla Kobiety:Paznokcie - przedłużanie, pielęgnacja, zdobienie
kosmetyka, uroda, zdrowie